วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

ตร.ท่องเที่ยวขานรับ “ไฮซีซันภูเก็ต” ผุดรถบริการรักษาความปลอดภัยกรมการท่องเที่ยวจับมือตำรวจท่องเที่ยว เปิดตัวโครงการ “Thailand Tourist Police Road Show 2013” เตรียมให้บริการรักษาความปลอดภัยรองรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซันที่จะถึง พร้อมเปิดตัวรถประชาสัมพันธ์ตำรวจเคลื่อนที่ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง
      
       เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 14 ก.ย.56 ที่บริเวณซอยบางลา หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการ “Thailand Tourist Police Road Show 2013” พร้อมเปิดตัวรถประชาสัมพันธ์ตำรวจเคลื่อนที่ให้บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี พ.ต.ต.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ สารวัตรตำรวจท่องเที่ยว 2 กองบังคับการ สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว และอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว เข้าร่วมในพิธีเปิด
      
       พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง รองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว กล่าวว่า จากวิสัยทัศน์ของตำรวจท่องเที่ยว ที่มุ่งพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ความปลอดภัย ความเชื่อมั่น เพื่อเข้าถึงนักท่องเที่ยวในทุกๆ พื้นที่ของประเทศ ทำให้มีการพัฒนาบทบาท และหน้าที่ในหลายๆ ด้านมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Tourist Buddy Application เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถขอความช่วยเหลือจากตำรวจท่องเที่ยวได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Application บนสมาร์ทโฟน การพัฒนาบริการของสายตรวจตำรวจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และธรรมชาติ เช่น พื้นที่เมืองเก่าอยุธยา พื้นที่ท่องเที่ยวกาญจนบุรี พื้นที่รอบคูเมืองเชียงใหม่ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามที่ตำรวจสายตรวจในประเทศที่เน้นการท่องเที่ยวปฏิบัติกัน ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว โดยการฝึกอบรมตำรวจท่องเที่ยวให้มีความชำนาญในภาษาต่างประเทศถึง 4 ภาษา ทั้งภาษาจีน ภาษารัสเซีย ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และการศึกษาวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวในแต่ละชาติ เพื่อกระตุ้นให้ตำรวจท่องเที่ยวมีความใกล้ชิด และเข้าถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
      
       ตำรวจท่องเที่ยวยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยล่าสุด ได้ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัวโครงการ “Thailand Tourist Police Road Show 2013” ขึ้นภายใต้แนวคิด “5S” ได้แก่ SMART แต่งกายให้ดูดี SMILE ยิ้มแย้มแจ่มใส SERVE ให้บริการดูแลที่ดี SAFE ดูแลความปลอดภัย SECURE ให้ความอบอุ่น และมั่นใจ
      
       โดยโครงการ “Thailand Tourist Police Road Show 2013” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั่นของการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้นในสายตาชาวโลก จะนำร่องเดินสายโรดโชว์ด้วย รถประชาสัมพันธ์ตำรวจเคลื่อนที่ คอยให้ความช่วยเหลือ ให้บริการข้อมูลความรู้ และดูแลความสงบเรียบร้อยให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง ณ 4 เมืองหลัก ได้แก่ ภูเก็ต พัทยา หัวหิน และอยุธยา ตลอดเดือนกันยายน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย มุ่งหวังให้ปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงลดน้อยลง ตลอดจนกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวไทยให้ขยายตัวสูงสุดในช่วงไฮซีซันที่กำลังจะมาถึง และกระตุ้นให้ประชาชนชาวไทยรู้สึกตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยวในฐานะเจ้าบ้านมากยิ่งขึ้น
      
       พ.ต.อ.อาชยน กล่าวอีกว่า รถประชาสัมพันธ์ตำรวจเคลื่อนที่ แบ่งการให้บริการของรถออกเป็น 2 ประเภท คือ รถโมบาย และรถเทรลเลอร์ สำหรับรถโมบาย เป็นรถอเนกประสงค์ เหมือน Motor Home มีทั้งหมด 4 คัน ภายในประกอบไปด้วย สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ระบบครัว ห้องอาบน้ำ ที่นั่งปรับเป็นเตียงนอน จอแอลซีดีขนาด 40 นิ้ว เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร แฟกซ์ และกล้องวงจรปิดรอบคันเพื่อรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีระบบการสื่อสาร สามารถประชุมระบบ Video Conference ถ่ายทอดภาพ และเสียงไปยังศูนย์ฯ เพื่อสั่งการปฏิบัติได้
      
       ส่วนรถเทรลเลอร์ มีจำนวน 1 คัน จุดเด่นคือ ภายในตัวรถเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ได้แก่ เคาน์เตอร์ปฏิบัติหน้าที่สำหรับเจ้าหน้าที่ 2 ท่าน เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์สำหรับการประชาสัมพันธ์ทั้งระบบภาพ คือ จอแอลซีดี ขนาด 60 นิ้ว และระบบเสียง อุปกรณ์สืบค้น ข้อมูลดิจิตอล (ไอแพด) และให้บริการ Wi-Fi สำหรับเล่นอินเทอร์เน็ตฟรีภายในรถ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้
      
       “รถประชาสัมพันธ์ตำรวจเคลื่อนที่นับเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ ช่วยให้ประชาชนรู้จักและรับรู้ถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตำรวจท่องเที่ยวในการดูแลนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ทุกคนต้องเข้ามีส่วนร่วมในฐานะเจ้าบ้าน ร่วมเป็นหูเป็นตาให้แก่นักท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่น และรู้สึกปลอดภัยเมื่อมาเที่ยวประเทศไทยพ.ต.อ.อาชยน กล่าวในที่สุด


ข้อมูลจาก... ASTV Manager ภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นทั่วไป